Vollanzeige Buch
Titel Shokubutsushi no sekai. Nihon no kokoro Doitsu no kokoro
Autor Tomioka, Etsuko / Tsurumi daigaku hikaku bunka kenkyûjo (Hg.)
Schriftenreihe Hikaku bunka kenkyû bukkuretto [booklet]; No. 2
Auflage  
Erscheinungsort Yokohama Verlag Kanagawa shinbunsha
Erscheinungsjahr 2004/03 ISBN 4-87645-346-2
DIJ-Nr. B11183 Sprache J Seiten 78 p.
Standort   Standort   Standort  
Bemerkungen 参考文献: p. 73-76
Schlagwort ドイツ詩 -- 詩論・詩話 植物 -- 文学上 941