Vollanzeige Buch
Titel Kokusai toshi Nagasaki kara mita Doitsu. Mô hitotsu no kôryûshi. Kaikan 10shûnen kinen tokubetsuten. Nichi-Doku shûkô 150nen no rekishi
Autor Nagasaki rekishi bunka hakubutsukan (Hg.)
Schriftenreihe  
Auflage  
Erscheinungsort Nagasaki Verlag Nagasaki rekishi bunka hakubutsukan
Erscheinungsjahr 2015/09 ISBN  
DIJ-Nr. C04404 Sprache J Seiten 48 p.
Standort   Standort   Standort  
Bemerkungen 展覧会カタログ. 会期・会場: 2015年9月19日-11月29日:長崎歴史文化博物館. 参考文献: p. [45]
Schlagwort 展覧会カタログ 210.1834