Vollanzeige Buch
Titel Hinkon kenkyû vol. 18. Tokushû 1: Seikatsu saiken to hinkon, fukkyû kakusa. Hinkon kenkyûkai dai 9kai kenkyû taikai kyôtsû rondai yori. Tokushû 2: Hinkon mondai to hôteki shien
Autor "Hinkon kenkyû" henshû iinkai (Hg.)
Schriftenreihe  
Auflage  
Erscheinungsort Tokyo Verlag Hinkon kenkyûkai
Erscheinungsjahr 2017/06 ISBN 978-4-7503-4524-6
DIJ-Nr. PH0070-18 Sprache J Seiten 121 p.
Standort   Standort Projekt Standort  
Bemerkungen Handapparat. Nicht öffentlich zugänglich. 参考文献あり
Schlagwort 貧困 368.2
ArtikelAutorSeiten
Shinpojiumu [Symposium] "Seikatsu saiken to hinkon, fukkyû kakusa" ni mukete Tamba, Fuminori 4-13
Genpatsu jiko baishô kara miru Fukushima fukkô no kadai. Hisaisha no seikatsu saiken to chiiki saisei ni mukete Yokemoto, Masafumi 14-24
Kengai hinansha no shien ni tsuite Satô, Hiromi 25-28
Hisaichi kara miru hinkon mondai Watanabe, Jun 29-36