Aufsätze
Titel Nichi-Doku bunka. Zeitschrift für japanisch-Deutsche Kultur
Erscheinungsjahr 1943/03 Jahrgang/Heft Jg. 3, Heft 4, 1943
ISSN   Signatur BZ093 DIJ-Nr. 0018052
ArtikelAutorSeiten
Tokushû: Kenshô hon'yaku shôsetsu happyô
Senji heiji ni okeru shokuryô kenkyû Albrich, E. 5-17
Gendai ni okeru koten-shugi sha [Klassiker] no igi Spranger, Eduard 18-27
Nîche [Nietzsche] tetsugaku ni okeru "Shintai" to "Shisei" Akiyama, Hideo 28-52
Iden to iden kishitsu. Iden (ki) shitsu no sayô no shikata ni tsuite Schwarz, V. 53-59
Hitorâ [Hitler] seinendan no taiiku Hiranuma, Ryô 60-76
Hansu Gurimu [Hans Grimm] saku "Der Richter in der karu" hon'yaku kenshô happyô 77
Karû [Karu] no hanji Kamimura, Yukinori (Übers.) 79-124
Karû [Karu] kôgen Ebihara, Akira (Übers.) 125-172
Karû [Karu] no hanji Naitô, Yoshifumi (Übers.) 173-218