Aufsätze
Titel Kokusai Nihon kenkyû. International and advanced Japanese studies
Erscheinungsjahr 2017/02 Jahrgang/Heft Vol. 9, 2017
ISSN 2186-0564 Signatur BZ098 DIJ-Nr. 0018055
ArtikelAutorSeiten
Chihô jichitai ni yoru SNS ri-katsuyô no jôkyô to sono kadai. Tsukuba shimin katsudô no hiroba o jirei to shite Ôkura, Sae / Kaigo, Muneo 31-42
Kigyô jôkamachi Hitachi ni okeru jiritsu shikô-gata chûshô kigyô no sangakukan renkei to kaigai jigyô tenkai. Sutâ enjiniaringu [Star Engineering] sha no torikumi o jirei to shite Hirasawa, Teruo 63-81