Aufsätze
Titel Nichi-Doku bunka kôenshû
Erscheinungsjahr 1930/08 Jahrgang/Heft Vol. 5, 1930
ISSN   Signatur BZ106 DIJ-Nr. 0018077
ArtikelAutorSeiten
Doitsu bungaku no tokushoku Yamagishi, Mitsunobu 1-26
Keizaigaku-jô ni okeru Doitsu no kôken Shiozawa, Masasada 27-54
Saikaku sokumen kan Donat, Walter 55-87