Full Display Book
Titel Shokubutsushi no sekai. Nihon no kokoro Doitsu no kokoro
Author Tomioka, Etsuko / Tsurumi daigaku hikaku bunka kenkyûjo (Hg.)
Series Title Hikaku bunka kenkyû bukkuretto [booklet]; No. 2
Edition  
Place Of Publication Yokohama Publisher Kanagawa shinbunsha
Year Published 2004/03 ISBN 4-87645-346-2
DIJ-No. B11183 Language J Pages 78 p.
Location   Location   Location  
Remarks 参考文献: p. 73-76
Subject Heading ドイツ詩 -- 詩論・詩話 植物 -- 文学上 941