Full Display Book
Titel Kokusai toshi Nagasaki kara mita Doitsu. Mô hitotsu no kôryûshi. Kaikan 10shûnen kinen tokubetsuten. Nichi-Doku shûkô 150nen no rekishi
Author Nagasaki rekishi bunka hakubutsukan (Hg.)
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Nagasaki Publisher Nagasaki rekishi bunka hakubutsukan
Year Published 2015/09 ISBN  
DIJ-No. C04404 Language J Pages 48 p.
Location   Location   Location  
Remarks 展覧会カタログ. 会期・会場: 2015年9月19日-11月29日:長崎歴史文化博物館. 参考文献: p. [45]
Subject Heading 展覧会カタログ 210.1834