Full Display Book
Titel Jinkô dôtai tôkei Heisei 27nen jôkan. Vital statistics of Japan 2015. Volume 1
Author Kôsei rôdôshô seisaku tôkatsukan (Tôkei, jôhô seisaku tantô) (Hg.)
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Tokyo Publisher Kôsei rôdô tôkei kyôkai
Year Published 2017/04 ISBN 978-4-87511-720-9
DIJ-No. C04409 Language J Pages 664 p.
Location 358 Location 1 Location  
Remarks  
Subject Heading 日本 -- 人口 -- 統計. 日本 -- 人口 -- 統計 358.1