Full Display Book
Titel Jinkô dôtai tôkei Heisei 27nen chûkan. Vital statistics of Japan 2015. Volume 2
Author Kôsei rôdôshô seisaku tôkatsukan (Tôkei, jôhô seisaku tantô) (Hg.)
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Tokyo Publisher Kôsei rôdô tôkei kyôkai
Year Published 2017/03 ISBN 978-4-87511-721-6
DIJ-No. C04410 Language J Pages 514 p.
Location 358 Location 1 Location  
Remarks  
Subject Heading 日本 -- 人口 -- 統計. 日本 -- 人口 -- 統計 358.1