Full Display Book
Titel Hinkon kenkyû vol. 18. Tokushû 1: Seikatsu saiken to hinkon, fukkyû kakusa. Hinkon kenkyûkai dai 9kai kenkyû taikai kyôtsû rondai yori. Tokushû 2: Hinkon mondai to hôteki shien
Author "Hinkon kenkyû" henshû iinkai (Hg.)
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Tokyo Publisher Hinkon kenkyûkai
Year Published 2017/06 ISBN 978-4-7503-4524-6
DIJ-No. PH0070-18 Language J Pages 121 p.
Location   Location Projekt Location  
Remarks Handapparat. Nicht öffentlich zugänglich. 参考文献あり
Subject Heading 貧困 368.2
ArticlAuthorPages
Shinpojiumu [Symposium] "Seikatsu saiken to hinkon, fukkyû kakusa" ni mukete Tamba, Fuminori 4-13
Genpatsu jiko baishô kara miru Fukushima fukkô no kadai. Hisaisha no seikatsu saiken to chiiki saisei ni mukete Yokemoto, Masafumi 14-24
Kengai hinansha no shien ni tsuite Satô, Hiromi 25-28
Hisaichi kara miru hinkon mondai Watanabe, Jun 29-36