Full Display Periodical Article
Titel Nichi-Doku bunka kôryûshi kenkyû
Year Published 2015/12/25 Vol./No. No. 14, 2014-2015
ISSN 1341-4321 Holding Number BZ064 DIJ-No. 0017984
ArticleAuthorPages
Doitsugun moto horyo Furantsu Regge [Franz Legge] (Kurume Doitsujin furyo shûyôjo) no shiryô Ikuma, Aya 1-15
Ichikô Doitsugo kyôju Tatsusawa Tsuyoshi ryakuden Kamimura, Naoki 17-51
Kafuka [Franz Kafka] no meigen toku ni "Jokô aishi" to Nihon Kanamori, Shigenari 53-65
Dainiji taisen izen no Berurin [Berlin] ni okeru ongakuka tachi Yamaji, Ryôzô 67-84