Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu kokkai toshokan geppô
Year Published 2016/01 Vol./No. No. 657, 2016.1
ISSN 0027-9153 Holding Number BZ067 DIJ-No. 0017988
ArticleAuthorPages
Nichi, Doku, I shinzen geijutsu shisetsu toÔ kinen arubamu [album]. Dai 2ji sekai taisen boppatsu chokuzen ni Yôroppa ni saita sumire-bana. Takarazuka shôjo kagekidan Ôshû kôen. Kongetsu no issatsu Kokuritsu kokkai toshokan no zôsho kara Takeda, Kazuya 4-5