Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu kokkai toshokan geppô
Year Published 2016/06 Vol./No. No. 662, 2016.6
ISSN 0027-9153 Holding Number BZ067 DIJ-No. 0017993
ArticleAuthorPages
Chiiki no kiroku to shite no shinsai âkaibu [archive]. Mirai e tsutaeru tame ni. Heisei 27nendo Higashi-Nihon daishinsai âkaibu [archive] kokusai shinpojiumu [symposium] 6-11