Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu kokkai toshokan geppô
Year Published 2016/08 Vol./No. No. 664/665, 2016
ISSN 0027-9153 Holding Number BZ067 DIJ-No. 0017995
ArticleAuthorPages
Tokushû: Kaigai ni okeru Nihon kenkyû eno shien to toshokan 4-5
"Kaigai no yûza [user] ni Nihon shiryô, jôhô o todokeru" to iu koto Egami, Toshinori 6-9
Ima naze, Intâ raiburarî rôn [Interlibrary Loan] nano ka. Kokuritsu kokkai toshokan shusai "Kaigai Nihon kenkyû shisho kenshû" ni sanka shite Marra, Toshie 10-14
Kokuritsu kokkai toshokan no Nihon kenkyû shien Sômubu shibu toshokan kyôryokuka 15-17
Nihon kenkyû shisho o sasaeru kenshû no torikumi Kansaikan toshokan kyôryokuka 18-20
Kaigai no Nihon kenkyû o shiru. Eikoku, Doitsu deno Nihon kenkyû shisho eno refarensu [reference] kenshû o tsûjite Hamada, Kumiko 21-24