Vollanzeige Buch
Titel Hakkaku, Shîboruto [Siebold] jiken. Atarashii gakumon o mezashita hito tachi
Autor Konishi, Seiichi / Takada, Isao (Ill.)
Schriftenreihe Monogatari Nihon rekishi no jikenbo
Auflage  
Erscheinungsort Tokyo Verlag Rironsha
Erscheinungsjahr 2006/03 ISBN 4-652-01635-2
DIJ-Nr. B11172 Sprache J Seiten 145 p.
Standort   Standort   Standort  
Bemerkungen  
Schlagwort シーボルト事件 (1828) 289.3