Vollanzeige Buch
Titel Shitte imasu ka? Seiyô kagakusha yukari no chi in Japan. Part II: Kindai Nihon no kensetsu ni kôken shita Seiyô kagaku gijutsusha
Autor Saijô, Toshimi
Schriftenreihe  
Auflage  
Erscheinungsort Tokyo Verlag Kôseisha kôseikaku
Erscheinungsjahr 2014/01 ISBN 978-4-7699-1469-3
DIJ-Nr. B11384 Sprache J Seiten xiv, 219 p.
Standort   Standort   Standort  
Bemerkungen 年表 (近代日本の建設に貢献した西洋科学技術者その在日期間・分野・場所): p. 196-197. 参考図書案内: p. 210-215
Schlagwort 科学者 科学 -- ヨーロッパ 科学 -- アメリカ合衆国 日本 -- 紀行・案内記 科学者 -- 西洋 記念碑 -- 日本 402.3 -- 402.8
ArtikelAutorSeiten
Mirun [John Milne]. Nihon jishingaku no chichi Saijô, Toshimi 1-7
Rôretsu [Albrecht von Roretz]. Nagoya, Kanazawa, Yamagata de Uîn [Wien] igaku o denju shita oyatoi ishi Saijô, Toshimi 8-14
Berutsu [Erwin von Baelz]. Nihon kindai igaku no chichi Saijô, Toshimi 15-22
Sukuriba [Julius Karl Scriba]. Nihon gekagaku no chichi Saijô, Toshimi 23-29
Kondoru [Josiah Conder]. Rokumeikan o tateta kenchiku gishi Saijô, Toshimi 30-37
Eaton [William Edward Ayrton]. Nihon de hajimete âku [arc]-tô o tomoshita denki gishi Saijô, Toshimi 38-44
Hebon [James Curtis Hepburn]. Yokohama de iryô katsudô o okonai, ooku no Nihonjin o tasuketa senkyôshi Saijô, Toshimi 45-52
Hêrutsu [Anton Johannes Cornelis Geerts]. Nihon no yakugaku kyôiku, yakuji gyôsei no kiso o kizuita gishi Saijô, Toshimi 53-60
Buranton [Richard Henry Brunton]. Nihon no tôdai no chichi Saijô, Toshimi 61-68
Moreru [Edmund Morel]. Shinbashi, Yokohama-kan ni tetsudô o shiita gishi Saijô, Toshimi 69-75
Pâmâ [Henry Spencer Palmer]. Nihon ni kindaiteki suidô o kensetsu shita gishi Saijô, Toshimi 76-83
Shimonzu [Duane B. Simmons]. Yokohama de iryô katsudô o okonai, Yokohama shiritsu daigaku no ishizue o kizuita ishi Saijô, Toshimi 84-90
Verunî [François Léonce Verny]. Yokosuka ni zôsenjo o kenzô shita gishi Saijô, Toshimi 91-97
Môsu [Edward Sylvester Morse]. Shinka-ron o Nihon ni shôkai shita dôbutsu gakusha Saijô, Toshimi 98-106
Gurifisu [William Elliot Griffis]. Nihon no rekishi to bunka o mitsumeta kagaku kyôshi Saijô, Toshimi 107-116
Waguneru [Gottfried Wagener]. Nihon no yôgyô kagaku no hatten ni kôken shita gishi Saijô, Toshimi 117-123
Bôdouin [Anthonius Franciscus Bauduin]. Ôsaka daigaku igakubu no ishizue o kizuita ishi Saijô, Toshimi 124-130
Haratama [Koenraad Wolter Gratama]. Igaku no kiso to shite no rikagaku kyôiku ni kôken shita ishi Saijô, Toshimi 131-137
Shimu [Alexander Cameron Sim]. Kôbe de "Ramune" o seizô, hanbai shita yakuzaishi Saijô, Toshimi 138-144
Kowanie [Jean Francisque Coignet]. Ikuno ginzan o kaihatsu shita kôzan gishi Saijô, Toshimi 145-152
De Reike [Johannis de Rijke]. Nihon no kawa o osameta gishi Saijô, Toshimi 153-160
Shîboruto [Philipp Franz von Siebold]. Kagaku no igi to kenkyû hôhô o denju shita ishi Saijô, Toshimi 161-167
Tsunberî [Carl Peter Thunberg]. Baidoku no suigin ryôhô o denju shita ishi, hakubutsu gakusha Saijô, Toshimi 168-175
Ponpe [Johannes Lydius Catharius Pompe van Meerdervoort]. Nagasaki daigaku igakubu no ishizue o kizuita ishi Saijô, Toshimi 176-183
Uiris [Williams Willis]. Kagoshima daigaku igakubu no ishizue o kizuita ishi Saijô, Toshimi 184-191