Vollanzeige Buch
Titel Okayama Rangaku no gunzô 3
Autor San'yô hôsô gakujutsu bunka zaidan (Hg.)
Schriftenreihe  
Auflage  
Erscheinungsort Okayama Verlag San'yô hôsô gakujutsu bunka zaidan
Erscheinungsjahr 2018/07 ISBN 978-4-86069-553-8
DIJ-Nr. B11385 Sprache J Seiten 347 p.
Standort   Standort   Standort  
Bemerkungen  
Schlagwort 蘭学 伝記 -- 岡山県 蘭学 -- 伝記 402.105
ArtikelAutorSeiten
Shîboruto [Siebold] to Narutakijuku. Wagakuni kindai igaku no hatten ni hatashita yakuwari Harada, Hiroji 87-108
Shîboruto [Siebold] no tane o maku. Bizen Rangaku no kaiso, Kodama Junzô Shimoyama, Hiroaki 109-137
Rangaku no hana hiraku. Okayama-han Igakukan no 150nen Makino, Hirofumi 138-161