Vollanzeige Buch
Titel Ezochi no gaijin nachurarisuto [naturalist] tachi
Autor Muramoto, Naoto
Schriftenreihe  
Auflage  
Erscheinungsort Hakodate Verlag Gen'yôsha
Erscheinungsjahr 1994/01 ISBN 4-906320-23-6
DIJ-Nr. B11386 Sprache J Seiten 186, v p.
Standort   Standort   Standort  
Bemerkungen 文献: p. 173-176. 年表: p. 177-186
Schlagwort 北海道 博物学 -- 伝記 博物学 -- 歴史 462.11 -- 460.211
ArtikelAutorSeiten
Hirugendorufu [Franz Martin Hilgendorf] to sake no gakumei Muramoto, Naoto 86-89
Jishin gakusha Jon Mirun [John Milne] to hakubutsugaku Muramoto, Naoto 90-94
Nihon bunka shôkaisha Môsu [Edward Sylvester Morse] Muramoto, Naoto 95-101
Nihon umare no Doitsujin Sukuriba [Fritz Scriba] Muramoto, Naoto 129-131