Vollanzeige Buch
Titel Sekai bungaku to shite no "Shinsai-go bungaku"
Autor Kimura, Saeko (Hg.) / Bayard-Sakai, Anne (Hg.)
Schriftenreihe  
Auflage  
Erscheinungsort Tokyo Verlag Akashi shoten
Erscheinungsjahr 2021/03 ISBN 978-4-7503-5161-2
DIJ-Nr. B11515 Sprache J Seiten 511 p.
Standort   Standort   Standort  
Bemerkungen  
Schlagwort 文学 東日本大震災 (2011) 福島第一原子力発電所事故 (2011) 日本文学 -- 歴史 -- 平成時代 東日本大震災 (2011) -- 文学上 福島第一原発事故 (2011) 902.09 -- 910.265
ArtikelAutorSeiten
Shinsai-go bungaku no genzaichi Kimura, Saeko 9-38
Ikimono o kyurêto [curate] suru koto. Kawakami Hiromi "Kamisama 2011", Tawada Yôko "Yuki no renshûsei" o yomu O'Neill, Daniel C. 60-76
Tawada Yôko no shinsai-go shôsetsu ni okeru anji to shite no shinsai. Shinsaigo-bungaku no dokusha-ron no tame ni Fujiwara, Dan 77-103
Genjitsu o hen'yô saseru fikushon [fiction]. Okada Toshiki no engeki kara korekara no Nihon shakai o yomitoku Geilhorn, Barbara 151-172
"Idô" shinagara sôzô suru to iu bekurotu [vector]. Tawada Yôko "Yuki no renshûsei" no mukiaikata Kim, Seungyeon 202-232
Fukushima. Tawada Yôko no Doitsugo sakuhin ni okeru, hitotsu no "tenkan"? Banoun, Bernard / Yoshida, Aki (Übers.) 233-248
Fundei mamire no inochi. Kyapitarosen [Capitalocene] hihan to shite Kimura Yûsuke no "Seichi Cs" o yomu Iwata-Weickgenannt, Kristina 289-310