Vollanzeige Buch
Titel Higashi-Nihon daishinsai ni yoru Nihonjin no kifu ishiki no henka to kôfukukan ni tsuite no kenkyû
Autor Suzuki, Satoko / Akutsu, Satoshi / Kohlbacher, Florian
Schriftenreihe  
Auflage  
Erscheinungsort Tokyo Verlag  
Erscheinungsjahr 2014/06 ISBN  
DIJ-Nr. BS0406 Sprache J Seiten 53-62
Standort   Standort   Standort  
Bemerkungen 助成研究集 平成25年度 (2013年) 第47次要旨 In: Josei kenkyûshû Heisei 25nendo (2013) Dai 47ji yôshi
Schlagwort 369 -- 369.31