Vollanzeige Buch
Titel Uîn [Wien] bankoku hakurankai. Sangyô no seiki no makuake. Tabako to shio no hakubutsukan kaikan 40shûnen kinen tokubetsuten. The Vienna World Exposition. Dawn of the industrialization era. The 40th anniversary exhibition
Autor Tabako to shio no hakubutsukan (Hg.)
Schriftenreihe  
Auflage  
Erscheinungsort Tokyo Verlag Tabako to shio no hakubutsukan
Erscheinungsjahr 2018/11 ISBN 978-4-924989-84-9
DIJ-Nr. C04455 Sprache DEJ Seiten 215 p.
Standort   Standort   Standort  
Bemerkungen 展覧会カタログ. 会期・会場: 2018年11月3日-2019年1月14日: たばこと塩の博物館 主催: たばこと塩の博物館 後援: オーストリア大使館, オーストリア文化フォーラム, 明治150年記念事業
Schlagwort 展覧会カタログ. 万国博覧会 (1873 ウィーン) たばこと塩の博物館 606.9
ArtikelAutorSeiten
1873nen Uîn [Wien] bankoku hakurankai. Daiseikô ka, soretomo daishippai ka? Thiel, Georg 114-115
"Nihon no inshô hakurankai izen to igo". Uîn [Wien] de kaisai sareta 1873nen bankoku hakurankai ni miru Nihon Fellner, Sabine 116-119
Die Wiener Weltausstellung 1873. Triumph oder Desaster? Thiel, Georg 120-121
"Nach Japan, hin und zurück". Japan auf der Weltausstellung 1873 in Wien Fellner, Sabine 122-125
Uîn [Wien] bankoku hakurankai ni muketa Nihon kokunai no bussan chôsa to hakurankai shuppinbutsu. Tabako o rei ni Yuasa, Yoshiko 158-165
Uîn [Wien] bankoku hakurankai shuppin risuto [list] kara mita 19seiki no sekai no tabako Sakaki, Reiko 166-170
Uîn [Wien] bankoku hakurankai go no Nihon no kamimaki tabako sangyô Shizume, Yoshifumi 171-174
Product survey in Japan for the Vienna World Exposition and exhibited items. With focus on tobacco as an example Yuasa, Yoshiko 175-180
The world's tobacco in the 19th century as revealed by exhibit lists of the Vienna World Exposition Sakaki, Reiko 181-185
Japan's cigarette industry following the Vienna World Exposition Shizume, Yoshifumi 186-189