Vollanzeige Buch
Titel Bandô furyo shûyôsho ato. Kuni shitei shiseki. Katari tsugarete kita yaku 100nen mae no rekishi ni manabu
Autor Naruto-shi kyôiku iinkai
Schriftenreihe  
Auflage  
Erscheinungsort Naruto (Tokushima) Verlag Naruto-shi kyôiku iinkai
Erscheinungsjahr 2020/03 ISBN  
DIJ-Nr. C04482 Sprache J Seiten 19 p.
Standort   Standort   Standort  
Bemerkungen 平成30年10月15日に国指定史跡となった板東俘虜収容所跡を周知するため、鳴門市教育委員会生涯学習人権課文化財担当の冊子として作成されたもの. 参考・引用文献: p. 19の裏
Schlagwort 210.69