Vollanzeige Buch
Titel Ningen bunka vol. 26. Botsugo 150nen Shîboruto [Siebold] ga shôkai shita Nihon bunka. Ningen bunka kenkyû kikô Dai 27kai kôkai kôenkai, shinpojiumu [symposium]
Autor Ningen bunka kenkyû kikô
Schriftenreihe  
Auflage  
Erscheinungsort Tokyo Verlag Ningen bunka kenkyû kikô
Erscheinungsjahr 2016 ISBN  
DIJ-Nr. C04485 Sprache J Seiten 56 p.
Standort   Standort   Standort  
Bemerkungen 複製
Schlagwort  
ArtikelAutorSeiten
Shîboruto [Siebold] oyako no Nihon korekushon [collection] to Yôroppa ni okeru Nihon kenkyû Kreiner, Josef 9-21
Japonizumu [Japonisme] no sakigake to natta Shîboruto [Siebold] no shokubutsu Ôba, Hideaki 22-36
Kinsei Nihon o katatta ikokujin tachi. Shîboruto [Siebold] no ichi Matsui, Yôko 37-48
Shîboruto [Siebold] kenkyû no genjô to korekara. Paneru disukasshon [Panel discussion] Kreiner, Josef / Ôba, Hideaki / Matsui, Yôko/ Hidaka, Kaori / Ôkubo, Jun'ichi (Moderator) 49-56