Vollanzeige Buch
Titel Nagasaki bunka 19. Tokushû: Shîboruto [Siebold] to Kenperu [Kaempfer]
Autor Nagasaki kokusai bunka kyôkai (Hg.)
Schriftenreihe  
Auflage  
Erscheinungsort Nagasaki Verlag Nagasaki kokusai bunka kyôkai
Erscheinungsjahr 1966 ISBN  
DIJ-Nr. CS0665 Sprache J Seiten 48 p.
Standort   Standort   Standort  
Bemerkungen  
Schlagwort  
ArtikelAutorSeiten
Shîboruto [Siebold] no shôgai Nakanishi, Kei 23
Shîboruto [Siebold] hyakunensai ni atatte Sagara, Hisao 24-25
Kenpueru [Kaempfer] to Shôgun Tsunayoshi Nagashima, Shôichi 26-27