Vollanzeige Buch
Titel Hinkon kenkyû vol. 26. Tokushû: Shingata Korona [Corona]-ka ni okeru hinkon taisaku no kokusai dôkô. Amerika, Doitsu, Kankoku
Autor "Hinkon kenkyû" henshû iinkai (Hg.)
Schriftenreihe  
Auflage  
Erscheinungsort Tokyo Verlag Hinkon kenkyûkai
Erscheinungsjahr 2021/07 ISBN 978-4-7503-5238-1
DIJ-Nr. PH0070-26 Sprache J Seiten 167 p.
Standort   Standort Projekt Standort  
Bemerkungen Handapparat. Nicht öffentlich zugänglich. 参考文献あり
Schlagwort 貧困 368.2
ArtikelAutorSeiten
Doitsu ni okeru Korona [Corona] taiô to hinkon, kakusa kakudai Fukawa, Hisashi 11-21