Vollanzeige Buch
Titel Gekkan Gabanansu [Governance]. 2022nen 12gatsugô Tokushû: Datsu tanso-shakai eno enerugî shifuto [energy shift] to jichitai
Autor Gyôsei (Hg.)
Schriftenreihe  
Auflage  
Erscheinungsort Tokyo Verlag Gyôsei
Erscheinungsjahr 2022/12 ISBN  
DIJ-Nr. PR0049-96 Sprache J Seiten 144 p.
Standort   Standort Projekt Standort  
Bemerkungen Handapparat. Nicht öffentlich zugänglich
Schlagwort  
ArtikelAutorSeiten
Nichi-Doku no kenkyûsha ga, kôreisha no shakai sanka, kaigo, korona [Corona]-ka no eikyô nado o giron. Nichi-Doku kokusai shinpojiumu [symposium] Mikai, Atsushi 128-129