Aufsätze
Titel Rangaku shiryô kenkyûkai kenkyû hôkoku
Erscheinungsjahr 1958/09/20 Jahrgang/Heft No. 36, 1958
ISSN 0483-9439 Signatur BZ108 DIJ-Nr. 0003141
ArtikelAutorSeiten
Watanabe Kazan no naigansho ni tsuite. Bansha no goku eno ichikôsatsu Takahashi, Shin'ichi 1-5