Aufsätze
Titel Rangaku shiryô kenkyûkai kenkyû hôkoku
Erscheinungsjahr 1962/11/17 Jahrgang/Heft No. 122, 1962
ISSN 0483-9439 Signatur BZ108 DIJ-Nr. 0003143
ArtikelAutorSeiten
Beniyofusukî (Nihonmei Hanbengoro) [Moriz August Aladar Graf von Benyovszky] no Nihon raikôji ni nokoshita Doitsugo shokan ni tsuite Numata, Jirô 1-14