Aufsätze
Titel Shîboruto [Siebold] kinenkan tokubetsuten zuroku
Erscheinungsjahr 2016/09 Jahrgang/Heft No. 29, 2016
ISSN   Signatur CZ146-1 DIJ-Nr. 0007534
ArtikelAutorSeiten
Kenperu [Kaempfer] to Shîboruto [Siebold]. Futari no Nihon kenkyûka. dai 29kai tokubetsu-ten. Shîboruto [Siebold] botsugo 150nen, Kenperu [Kaempfer] botsugo 300nen kinen tokubetsu-ten. Kaempfer and von Siebold. Two Japanologists