Aufsätze
Titel Rangaku shiryô kenkyûkai kenkyû hôkoku
Erscheinungsjahr 1976/01/17 Jahrgang/Heft No. 302, 1976
ISSN 0483-9439 Signatur BZ108 DIJ-Nr. 0008998
ArtikelAutorSeiten
Takano Chôei "Seigaku ryakki sôkô" ni tsuite Yoshida, Katsuhiko 1-15
Ranpôi Hayashi Tsuna Takahashi, Kunitarô 17-27