Aufsätze
Titel Kokusai Nihon kenkyû. International and advanced Japanese studies
Erscheinungsjahr 2020/02 Jahrgang/Heft Vol. 12, 2020
ISSN 2186-0564 Signatur BZ098 DIJ-Nr. 0009814
ArtikelAutorSeiten
Nihon no gengô, rekishi ninshiki to Kirisutokyô Hirayama, Asaji 1-22
Nihon to Doitsu ni okeru kyôdô kumiai kin'yû kikan no rekishiteki hikaku kenkyû Tanaka, Yôko / Tanaka, Hikaru 45-62
Dainiji sekai taisen go no senryôka Doitsu ni okeru Sutudiumu generâre (Studium generale) dônyû no kokoromi. Daigaku no shakaiteki shimei ni tsuite no kôsatsu Shibata, Masako 63-74