Aufsätze
Titel Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Erscheinungsjahr 2020/03 Jahrgang/Heft Vol. 220, 2020
ISSN 0286-7400 Signatur CZ022 DIJ-Nr. 0013253
ArtikelAutorSeiten
[Kyôdô kenkyû] Rekishi shiryô dejitaru âkaibu dêta [Digital Archive Data] o mochiita chiteki kôzô no sôsei ni kansuru kenkyû. Kosode byôbu o taishô to shite Hamagami, Tomoki (Hg.) / Sawada, Kazuto (Hg.)