Aufsätze
Titel Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Erscheinungsjahr 2016/12 Jahrgang/Heft Vol. 203, 2016
ISSN 0286-7400 Signatur CZ022 DIJ-Nr. 0018113
ArtikelAutorSeiten
[Kyôdô kenkyû] Saigai no kiroku to kioku o meguru shiryô-ron teki kenkyû Higuchi, Takehiko (Hg.)
Kô-bunkai-nô ko-kikô dêta [data] kara hajimaru atarashii saigaishi kenkyû no hôkôsei Nakatsuka, Takeshi 9-26
Suigai ni kakawaru kankyô to shoki nôkô shakai shûraku dôtai Wakabayashi, Kunihiko 27-46
Nihon ni okeru saigai no kirokuka to saigai jôhô keishô hôhô no hensen ni tsuite Miyataki, Kôji 47-64
Bakumatsu, Meiji no shuppan ni miru saigai hyôshô. Fûkei hyôgen o chûshin ni Ôkubo, Jun'ichi 65-84
Minzokugaku no saigairon, shiron. Kiken to hôjô. Denshô jijitsu ga kataru gyaku-riyô no ronri Sekizawa, Mayumi 85-112
Genpatsu jôhô wa dono yôni tsutaerarete kita noka. Fukushima daiichi genshiryoku hatsudensho jiko ni itaru michi, mata sonogo Ogura, Jun'ichi 113-160