Aufsätze
Titel Gaikoku no rippô. Rippô jôhô, hon'yaku, kaisetsu. Gekkan-ban. Foreign legislation. Legislative information, translation and analysis
Erscheinungsjahr 2017/10/10 Jahrgang/Heft No. 273-1, 2017
ISSN 0433-096X Signatur CZ149-1 DIJ-Nr. 0018372
ArtikelAutorSeiten
Shô tokushû: Genshiryoku o meguru ugoki
Doitsu: Doitsu saitôitsu ni yoru Tôzai nenkin tôgô no saishû dankai. Rippô jôhô Izumi, Makiko 16-17