Full Display Book
Titel Higashi-Nihon daishinsai ni yoru Nihonjin no kifu ishiki no henka to kôfukukan ni tsuite no kenkyû
Author Suzuki, Satoko / Akutsu, Satoshi / Kohlbacher, Florian
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Tokyo Publisher  
Year Published 2014/06 ISBN  
DIJ-No. BS0406 Language J Pages 53-62
Location   Location   Location  
Remarks 助成研究集 平成25年度 (2013年) 第47次要旨 In: Josei kenkyûshû Heisei 25nendo (2013) Dai 47ji yôshi
Subject Heading 369 -- 369.31