Full Display Book
Titel Kindai gasetsu 18 Meiji bijutsu gakkaishi
Author Meiji bijutsu gakkai (Hg.)
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Tokyo Publisher Meiji bijutsu gakkai
Year Published 2009/12 ISBN 978-4-938740-74-0
DIJ-No. C04448 Language J Pages 129, 6 p.
Location   Location   Location  
Remarks  
Subject Heading 日本美術 -- 歴史 -- 近代 美術(日本) -- 歴史 -- 明治時代 702.16
ArticlAuthorPages
"Doitsu no shôjo" no C. Pufafu [Cäcilie Graf Pfaff] no koto Yasumatsu, Miyuki 121-123
"Tokkô" to "gyokusai". Okinawa-sen to Fujita Tsuguharu o meguru ichikôsatsu Okuma, Seisaku 124-126