Full Display Book
Titel Jinkô dôtai tôkei Heisei 29nen. Vital statistics of Japan 2017
Author Kôsei rôdôshô seisaku tôkatsukan (Tôkei, jôhô seisaku, seisaku hyôka tantô) (Hg.)
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Tokyo Publisher Kôsei rôdô tôkei kyôkai
Year Published 2019/03 ISBN 978-4-87511-797-1
DIJ-No. C04460 Language J Pages 101 p.
Location 358 Location 1 Location  
Remarks  
Subject Heading 日本 -- 人口 -- 統計. 日本 -- 人口 -- 統計 358.1