Full Display Book
Titel Jinkô dôtai tôkei Heisei 30nen. Vital statistics of Japan 2018
Author Kôsei rôdôshô seisaku tôkatsukan (Tôkei, jôhô seisaku, seisaku hyôka tantô) (Hg.)
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Tokyo Publisher Kôsei rôdô tôkei kyôkai
Year Published 2020/03 ISBN 978-4-87511-827-5
DIJ-No. C04480 Language J Pages 96 p.
Location 358 Location 1 Location  
Remarks  
Subject Heading 日本 -- 人口 -- 統計. 日本 -- 人口 -- 統計 358.1