Full Display Book
Titel Bandô furyo shûyôsho ato. Kuni shitei shiseki. Katari tsugarete kita yaku 100nen mae no rekishi ni manabu
Author Naruto-shi kyôiku iinkai
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Naruto (Tokushima) Publisher Naruto-shi kyôiku iinkai
Year Published 2020/03 ISBN  
DIJ-No. C04482 Language J Pages 19 p.
Location   Location   Location  
Remarks 平成30年10月15日に国指定史跡となった板東俘虜収容所跡を周知するため、鳴門市教育委員会生涯学習人権課文化財担当の冊子として作成されたもの. 参考・引用文献: p. 19の裏
Subject Heading 210.69