Full Display Book
Titel Jinkô dôtai tôkei Reiwa gannen. Vital statistics of Japan 2019
Author Kôsei rôdôshô seisaku tôkatsukan (Tôkei, jôhô seisaku, seisaku hyôka tantô) (Hg.)
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Tokyo Publisher Kôsei rôdô tôkei kyôkai
Year Published 2021/03 ISBN 978-4-87511-848-0
DIJ-No. C04494 Language J Pages 102 p.
Location 358 Location 1 Location  
Remarks  
Subject Heading 日本 -- 人口 -- 統計. 日本 -- 人口 -- 統計 358.1