Full Display Book
Titel Murayama-shi rekishi bunka kihon kôsô kinen shinpojiumu [symposium] kôenroku. Hôkokusho
Author Ikoma, Nagayuki (Red. Leit.)
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Murayama (Yamagata) Publisher Yamagata-ken Murayama-shi
Year Published 2021/03 ISBN  
DIJ-No. C04500 Language J Pages 148 p.
Location   Location   Location  
Remarks  
Subject Heading 最上, 徳内 (1754-1836) Siebold, Philipp Franz von (1796-1866) 六道絵
ArticlAuthorPages
Tokunai wa Shîboruto [Siebold] ni nani o takushita noka. Raiden [Leiden] daigaku toshokan no Tokunai shiryô Ikoma, Nagayuki 13-33
Tokunai, Shîboruto [Siebold] to Yôroppa [Europe] no Ainu kenkyû Kreiner, Josef 35-57
Mogami Tokunai to Shîboruto [Siebold]. Shîboruto wa naze Nihon ni kita ka Van Delft, Daniel 61-73