Full Display Book
Titel Jinkô dôtai tôkei Reiwa 2nen. Vital statistics of Japan 2020
Author Kôsei rôdôshô seisaku tôkatsukan (Tôkei, jôhô seisaku, seisaku hyôka tantô) (Hg.)
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Tokyo Publisher Kôsei rôdô tôkei kyôkai
Year Published 2022/11 ISBN 978-4-87511-860-2
DIJ-No. C04504 Language J Pages 96 p.
Location R Location 358.1 Location  
Remarks  
Subject Heading 日本 -- 人口 -- 統計. 日本 -- 人口 -- 統計 358.1