Full Display Book
Titel Hinkon kenkyû vol. 26. Tokushû: Shingata Korona [Corona]-ka ni okeru hinkon taisaku no kokusai dôkô. Amerika, Doitsu, Kankoku
Author "Hinkon kenkyû" henshû iinkai (Hg.)
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Tokyo Publisher Hinkon kenkyûkai
Year Published 2021/07 ISBN 978-4-7503-5238-1
DIJ-No. PH0070-26 Language J Pages 167 p.
Location   Location Projekt Location  
Remarks Handapparat. Nicht öffentlich zugänglich. 参考文献あり
Subject Heading 貧困 368.2
ArticlAuthorPages
Doitsu ni okeru Korona [Corona] taiô to hinkon, kakusa kakudai Fukawa, Hisashi 11-21