Full Display Book
Titel Gekkan Gabanansu [Governance]. 2022nen 12gatsugô Tokushû: Datsu tanso-shakai eno enerugî shifuto [energy shift] to jichitai
Author Gyôsei (Hg.)
Series Title ; 260
Edition  
Place Of Publication Tokyo Publisher Gyôsei
Year Published 2022/12 ISBN  
DIJ-No. PR0049-96 Language J Pages 144 p.
Location PR Location 051 Location GAB-96
Remarks Handapparat. Nicht öffentlich zugänglich
Subject Heading  
ArticlAuthorPages
Nichi-Doku no kenkyûsha ga, kôreisha no shakai sanka, kaigo, korona [Corona]-ka no eikyô nado o giron. Nichi-Doku kokusai shinpojiumu [symposium] Mikai, Atsushi 128-129