Full Display Periodical Article
Titel Rangaku shiryô kenkyûkai kenkyû hôkoku
Year Published 1963/12/21 Vol./No. No. 153, 1963
ISSN 0483-9439 Holding Number BZ108 DIJ-No. 0008490
ArticleAuthorPages
Edo Hongokuchô Nagasakiya ni tsuite Kawaguchi, Kôtarô 1-12
Takano Chôei no Rangaku eno kôken Ôtori, Ranzaburô 1-5
Ôita-ken Nakatsu shiritsu toshokan shozô Ransho chôsa hôkoku Karashima, Junshi 1-3