Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu minzokugaku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Year Published 2015/06 Vol./No. Vol. 40 No. 1, 2015
ISSN 0385-180X Holding Number CZ003 DIJ-No. 0009368
ArticleAuthorPages
Daikibo saigai-ji ni okeru bunkazai resukyû [rescue] jigyô ni kansuru ichikôsatsu. Higashi Nihon daishinsai no katsudô kara furikaeru Hidaka, Shingo 1-52