Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Year Published 2020/10 Vol./No. Vol. 221, 2020
ISSN 0286-7400 Holding Number CZ022 DIJ-No. 0011285
ArticleAuthorPages
[Kyôdô kenkyû] Umi no seisan to shinkô, girei o meguru bunka taikei no Nik-Kan hikaku kenkyû Matsuda, Mutsuhiko (Hg.)