Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Year Published 2020/11 Vol./No. Vol. 222, 2020
ISSN 0286-7400 Holding Number CZ022 DIJ-No. 0011286
ArticleAuthorPages
[Kyôdô kenkyû] Kinsei no ichimaizuri bunka no juyô to toshi shakai no kenkyû Kanda, Yutsuki (Hg.)