Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Year Published 2019/02 Vol./No. Vol. 215, 2019
ISSN 0286-7400 Holding Number CZ022 DIJ-No. 0012348
ArticleAuthorPages
[Kyôdô kenkyû] Hogo chiiki seido ga shûhen chiiki no nariwai henka ya shigen-ka ni oyobosu eikyô. Jizoku kanô na chiiki hatten ni okeru kisei no arikata Shibasaki, Shigemitsu (Hg.)